Meer muziek in de zorg

"Je luistert naar muziek met je oren. Je voelt het, in je hart. Of in je buik. Muziek maakt je soms blij, of juist boos. Soms word je er rustig van, of een beetje verdrietig. Muziek is een taal die iedereen spreekt. Op mooie en moeilijke momenten. Muziek zorgt voor écht contact. Voor ontspanning. Voor zelfvertrouwen. Dat zien we om ons heen, maar ook in wetenschappelijk onderzoek. Dat maakt muziek zo bijzonder."

Daarom vindt Philadelphia muziek zo belangrijk in de zorg en is het muzikale programma Philala sinds 2016 een van de strategische thema’s. De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan en is de expertise op het gebied van muziek in de gehandicaptenzorg versterkt. Philadelphia wil deze expertise graag delen met andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg zodat ook zij kunnen ervaren wat muziek voor cliënten doet. Daarmee willen ze bijdragen aan een gelukkig leven voor cliënten. Philadelphia doet dat in samenwerking met Akoesticum.

Voor wie

De training is voor iedereen die wil leren muziek op een methodische manier in te zetten in de gehandicaptenzorg: medewerkers van een instelling, een ouder van een gehandicapt kind, een vrijwilliger en/of stagiair. Een training waarin handvatten worden aangereikt om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen en zodat het muziekvirus zich verder verspreidt binnen de (gehandicapten)zorg. In de training richten we ons op het inzetten van muziek bij mensen met een verstandelijke beperking. We richten ons op alle leeftijden en op iedere mate van beperking: van ernstig meervoudig beperkt tot licht verstandelijk beperkt.

Door wie

Onder deskundige begeleiding van muziektherapeuten, muziekcoaches, muzikanten en trainers van Philadelphia & Akoesticum.

Wat
Trainingsdag Inspirerende trainingsdag over het inzetten van muziek in de gehandicaptenzorg. Deze training is opgezet op basis van de door Philadelphia jarenlange opgedane ervaringen met muziek en de door hen ontwikkelde de methode ‘Muziek werkt zo!’ Deze methode heeft de volgende zeven functies van muziek geformuleerd:

  • Stemming beïnvloeden

  • Aandacht en alertheid beïnvloeden

  • Contact versterken

  • Zeggenschap en zelfstandigheid vergroten

  • Herinneringen ophalen

  • Beweging stimuleren

  • Zelfbeeld versterken.

Daarnaast worden er drie concrete werkvormen behandeld: Het Muziekpaspoort, Signaleringsplan Muziek en de Geluidenspeurtocht.

Online toolbox met e-learnings
In de online toolbox vind je de drie werkvormen en de zeven functies van muziek uitgewerkt in korte e-learningsnacks. Daarnaast zijn er zeven uitgebreide e-learningmodules met achtergrondinformatie en een schat aan materiaal en voorbeelden per functie ter inspiratie.

Follow-up
Na de training ga je aan de slag in je eigen werkomgeving. Tijdens de follow-up dag bespreken we hoe je de afgelopen periode in de praktijk hebt ervaren en is er ruimte voor het delen van ervaringen met andere deelnemers.

Waar
De trainingsdag en follow-up vinden plaats in Akoesticum in Ede. De e-learnings zijn online te volgen.

Dagdelen
Meer Muziek in de Zorg 19 januari
19-01-2023 | 09:00 - 17:00
Meer Muziek in de Zorg 10 maart
10-03-2023 | 09:00 - 13:00
euro 105,00
Aanmelden