Rural sociology - Past, Present and Future

georganiseerd door

Wageningen University

De Groep Rurale Sociologie van Wageningen University viert op 13 mei 2022 haar 75-jarig bestaan. Kenmerkend voor de 'Wageningen School'-benadering in de plattelandssociologie zijn in de loop van het 75-jarig bestaan ​​van de groep, haar vergelijkend onderzoek, empirisch gefundeerde theoretische ontwikkeling , en een onderzoeksoutput die bekend staat om zijn wetenschappelijke en politieke en praktische relevantie. Tijdens deze viering zullen we de voorbije, huidige en toekomstige uitdagingen van de landelijke sociologie presenteren, bespreken en reflecteren. Dat doen we in een levendige, interactieve setting met debat, workshops en presentaties.

De jubileumviering wordt georganiseerd rond drie thematische clusters:

  • Agrarische en plattelandsontwikkeling, met bijzondere aandacht voor sociaal-economische dynamiek en mogelijkheden op landbouw- en regionaal niveau;

  • Voedselvoorziening, de sociaal-ruimtelijke organisatie en coördinatie van voedselproductie en -consumptie, met speciale aandacht voor circulariteit, diverse voedseleconomieën en plaatsgebonden voedselnetwerken;

  • Stad-landrelaties, met speciale aandacht voor contra-urbanisatie, stedelijk-landelijke vloeibaarheid, identiteit en bestuur.

event vr 13 mei 22
schedule 09 : 00
more_vert tot
event vr 13 mei 22
schedule 17 : 00
euro 7,50

De ticketverkoop voor dit event is gesloten.