Studio Monchy

'Why do you do what you do?' - Peter Renshaw

Studio Monchy

De samenleving verandert, net als de doelgroepen en de manier waarop we leren. Dit vereist een hoge mate van flexibiliteit, creativiteit en innovatie. Muziekeducatie is meer dan ooit een creatief werkveld! Zoals in ieder creatief beroep zijn er voorlopers die niet alleen nieuwe paden vinden maar actief de weg bereiden voor de volgende generatie. Stichting Wim de Monchy en Akoesticum slaan de handen ineen om deze voorlopers de gelegenheid te bieden om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen, in samenhang en samenwerking met gelijkgestemden tijdens Studio Monchy.

Studio Monchy

Het afgelopen jaar hebben Stichting Wim de Monchy en Akoesticum in overleg met diverse musici hard gewerkt aan de opzet van Studio Monchy. In een intensief traject brengt Studio Monchy voorlopers op het gebied van muziekeducatie- en participatie bijeen en creëert een veilige, uitdagende en inspirerende omgeving om samen te werken aan vraagstukken en oplossingen binnen het werkveld en de maatschappij. Studio Monchy gelooft in “lifelong learning” en is geënt op de vraag van Peter Renshaw “Why do you do what you do?”.

FAQ Studio Monchy

Wat is Studio Monchy?

Studio Monchy biedt een programma voor professionals in muziekeducatie- en participatie(in brede zin) om zich verder te ontwikkelen en zinvolle netwerken te vormen. Studio Monchy richt zich hierbij expliciet op die professionals die steeds zoeken naar nieuwe manieren en oplossingen, die uitdagingen zien en kansen.

Studio Monchy is niet een vervanging van het kunstvakonderwijs, of formele voortzetting daarvan. We organiseren geen cursussen, lesprogramma’s of trainingen.

Voor wie is Studio Monchy?

Studio Monchy is voor professionals in het veld van de muziekeducatie en -participatie: docerend musicus, musicerend docent, community musician, muziek workshopleider, kortom: musici en makers die actief met groepen werken in de maatschappij.

Onze doelgroep is innovatief bezig in het vakgebied: ze onderzoeken en ontwikkelen wat er nodig is. Met andere woorden: ze zoeken nieuwe wegen én leggen deze zelf aan.

Deelnemers hebben enige jaren een actieve praktijk en hebben daar aan den lijve ondervonden dat er soms meer of iets anders nodig is dan tot nu toe werd ontwikkeld of voor handen is.

We verwachten we een open en nieuwsgierige houding en vakmanschap. Deze zijn niet afhankelijk van vooropleiding, leeftijd of werkveld. Een intake is onderdeel van het selectieproces voor Studio Monchy zodat we komen tot een goed gebalanceerde deelnemersgroep.

Waar bestaat de Studio Monchy uit? Wat gaan jullie doen?

Momenteel is Studio Monchy volop in ontwikkeling. Deelnemers moeten dus wel van avontuur houden. In de pilot editie ontwikkelen we een inspirerend programma, verspreid over drie weekends.

We gaan met elkaar aan de slag met artistieke, maatschappelijke, pedagogische en andere aspecten van de beroepspraktijk. We betrekken hierbij inspirerende en kundige trainers, coaches en gastsprekers. Onze doelgroep bestaat uit mensen die denken en doen constant combineren in hun praktijk. In Studio Monchy zal dit niet veel anders zijn: we gaan luisteren, spreken, spelen, creëren en bewegen. En samen eten en muziek maken, want laten we de belangrijke dingen in het leven niet vergeten!

Wie zijn de mensen en organisaties achter Studio Monchy?

Studio Monchy is een initiatief van stichting Wim de Monchy, die bevordering van muziekeducatie in Nederland tot doel heeft. De stichting werkt samen met stichting Akoesticum in Ede, nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater.

De programmaleider van Studio Monchy is Maite van der Marel: workshopleider en trainer met expertise in creatieve maakprocessen en ervaring met diverse doelgroepen in zowel Nederland als het Midden-Oosten. Zij wordt vanuit Akoesticum inhoudelijk bijgestaan door Harold Lenselink: artistiek leider van Akoesticum, musicus, voormalig koordirigent en voormalig conservatorium docent.

Het programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd onder leiding van Maite van der Marel, in samenwerking met Jeffrey Noordijk, Carmen Hovestad, Rohan Poldervaart, Allerd van den Bremen (ervaren en vernieuwende muzikanten/trainers).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan Studio Monchy deel te nemen?

Deelname aan Studio Monchy vereist een professioneel werk- en denkniveau met muzikaal en pedagogisch vakmanschap. Een muziekvakopleiding, PABO of vergelijkbare kwalificatie zijn een goed uitgangspunt, maar niet strikt nodig. Er zijn immers meerdere manieren om een professioneel niveau te bereiken. Twijfel je, neem dan contact op.

Is het mogelijk om maar een deel van Studio Monchy te doen?

Deelname betekent dat je deelneemt aan een ‘learning community’, die kennis en ervaring duurzaam uitwisselt, in elk geval gedurende een jaar. Alleen dan bouwen de gewenste samenwerking en band op binnen de deelnemersgroep. Het is daarom alleen mogelijk aan het hele jaartraject deel te nemen.

Het is wel mogelijk dat we tussentijds activiteiten organiseren die interessant kunnen zijn voor jou: kennismakingsdagen, workshops, trainingen. Meld je hier aan om op de hoogte gehouden te worden.

Is Studio Monchy only accessible for Dutch speakers?

No. Studio Monchy is intended for professionals working in the Dutch field of music education and participation. If this applies to you, and you meet the other requirements, then you are welcome!

Praktische zaken

Wanneer en waar vindt Studio Monchy plaats?

De pilot-editie van Studio Monchy is gepland om te starten in november 2021. Bijeenkomsten vinden plaats in Akoesticum in Ede. Het is nu mogelijk om je te registreren voor de pilot.

Daarna volgt er een editie in het najaar van 2022. Meld je hier aan om op de hoogte te blijven van definitieve data.

Hoeveel tijdsinvestering kost het om deel te nemen aan Studio Monchy?

Om een indicatie te geven van de orde van grootte: het gaat om drie weekends en een aantal intervisie- en/of terugkomdagen die zullen bijdragen aan de duurzaamheid van wat we in Studio Monchy hebben gedaan.

Wat kost het om mee te doen aan Studio Monchy? Wat krijg je daarvoor?

De kosten voor het programma zijn normaal gesproken 1.800 euro voor drie weekends + individuele coaching + intervisie en terugkomdag. Overnachtingen zitten hier bij inbegrepen. Beurzen beschikbaar voor deelnemers die geen financiële ondersteuning kunnen krijgen via werkgever of overheid. Neem contact op voor mogelijkheden via studiomonchy@akoesticum.org.

Over de podcast

In aanloop van de academie is de podcastserie Losgezongen in het leven geroepen, dé podcast voor je wekelijkse dosis inspiratie. Onder leiding van Maite van der Marel komen tien professionals aan het woord die met een heel eigen blik kijken naar het werkveld en hun eigen praktijk. Alle tien de afleveringen zijn inmiddels live en te beluisteren via onderstaande knop!

Beluister de podcast