Anne ten Barge nieuwe algemeen en artistiek directeur van Akoesticum

De Raad van Toezicht van Stichting Akoesticum maakt vandaag bekend dat Anne ten Barge met ingang van 1 september 2022 algemeen en artistiek directeur van Akoesticum wordt. Zij volgt Harold Lenselink op, die vanaf de opening van Akoesticum in oktober 2014 de artistieke koers van Akoesticum heeft vormgegeven.

Anne ten Barge: “Akoesticum is een unieke organisatie met alle mogelijke faciliteiten om de podiumkunsten te ondersteunen. Ik kijk er enorm naar uit om nog meer (kunst)liefhebbers hiermee te laten kennismaken, en ze te inspireren om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen."

Harry Starren, voorzitter Raad van Toezicht, feliciteert Anne ten Barge: “Als Raad van Toezicht en directie van Stichting Akoesticum zijn we erg blij met haar benoeming. Ze is opgeleid als theatermaker aan ArtEZ, en heeft een ruime staat van dienst als ondernemer en innovator in de cultuur. Akoesticum zet als uniek particulier initiatief en social enterprise hiermee in op verdere groei door verbreding en verdieping van haar leidende positie als (inter)nationaal trainingscentrum voor de podiumkunst.”

Vanaf de oprichting van Akoesticum is er door de oprichters volop gepionierd. Zij deelden van begin af aan dezelfde visie: “Akoesticum moet een onmisbare plek zijn waar geleerd, geëxperimenteerd en gepresenteerd wordt. Een plek waar mensen zich thuis voelen, en iedereen, professional of amateur, even belangrijk is”. Sindsdien zijn er talloze bijzondere activiteiten en producties tot stand gekomen, en vele koren en orkesten hebben in die periode gerepeteerd en gespeeld in Akoesticum.

Victor van Haeren, zakelijk directeur en medeoprichter: “De komende jaren gaan we fors groeien. Als cultureel trainingscentrum, presentatieplaats en op gebied van permanente ontwikkeling. Met een groot cultureel en maatschappelijk hart. Voor de verbreding en verdieping is samenwerking met partners essentieel en Anne ten Barge’s ervaring op dit gebied is cruciaal.”