Interview met NieuweKaders

Trainingsbureau NieuweKaders werkt in deze snel veranderende wereld met professionals, ondernemers en leiders aan een stevige en flexibele basis voor het vinden, maken en nemen van hun rol, zodat zij met durf, visie, leiderschap en gezag van betekenis zijn voor zichzelf en hun omgeving. Hun trainingen vinden veelal bij Akoesticum plaats.

Voor dit korte interview spraken we met Hilde van Poeijer, medeoprichter van NieuweKaders.

  1. Hoelang bestaat NieuweKaders al?

NieuweKaders bestaat 1 juli a.s. twee jaar. Er is een jaar aan voorbereidingen aan vooraf gegaan. 

  1. Waarin verschilt NieuweKaders van andere trainingsbureaus?

Er zijn vier kenmerkende elementen te noemen waarin wij ons onderscheiden:

  • Alle programma’s zijn ervaringsgericht. Dat betekent dat de ervaring en het daadwerkelijk doen centraal staat in het leren.

  • We werken met wat er zich onder de oppervlakte op onbewust niveau afspeelt. Dat wat op het eerste gezicht niet gezegd of getoond wordt, maar wat wel van invloed is en bepalend voor de dynamiek in en tussen mensen en groepen.

  • We werken vanuit vier perspectieven: persoon, rol, systeem en context, waarbij het perspectief van de persoon het uitgangspunt vormt.

  • Onze programma’s zijn allemaal gemaakt vanuit een maatschappelijk actualiteit en urgentie. 

  1. Jullie hebben de nieuwe training Identiteit, Diversiteit, Relevantie opgezet. Wat is het uitgangspunt van deze training?

Deelnemers aan dit programma onderzoeken hoe zij omgaan met verschillen: in zichzelf, met de ander en in groepen en samenwerkingen. Wat zijn hun eigen onderscheidende elementen. Maken zij deze verschillen zichtbaar of juist niet? Hoe reageren zij op verschillen met anderen en hoe reageren anderen op hen? Deelnemers worden zich meer bewust van de groepsdynamica en kunnen het gedrag van zichzelf en anderen beter begrijpen. Ze zijn beter in staat om gedrag aan te passen of keuzes te maken.

  1. Wat is de toegevoegde waarde van de trainingen voor personen die werkzaam zijn in de culturele sector?

De onderwerpen werk, diversiteit en leiderschap zijn relevant voor de mensen in de culturele sector, juist nu de druk soms er hoog is en er veel maatschappelijke ontwikkelingen zijn (corona, me-too etc). Zelfonderzoek, reflectie op diepgaand niveau gericht op de werkrol kan veel opleveren en soms ook broodnodig zijn. In onze programma’s maken we veel gebruik van expressieve vormen en associatieve manieren van werken die goed aansluit bij mensen die in de creatieve sector werken. 

Lees meer over het programma Identiteit, Diversiteit, Relevantie

  1. Waarom hebben jullie voor Akoesticum als trainingslocatie gekozen, en hoe ervaren jullie en jullie cursisten het verblijf bij Akoesticum?

Wij werken met expressie en associatieve vormen om meer zicht te krijgen wat er ook onbewust in de groep deelnemers speelt. Daar draagt de culturele sfeer van het Akoesticum goed aan bij. Het gebouw en de ruimtes zijn erg prettig om in te werken en we hebben met het team van Akoesticum een fijne samenwerkingsrelatie opgebouwd, wat bijdraagt aan de kwaliteit van onze programma’s. Deelnemers zijn zeer positief over het verblijf op deze locatie.